Εκτύπωση

Δήμοι (πλαίσιο αρχών)

Συγγραφέας Κεντρική Αρθρογραφία (grarticles) στις . Καταχώριση Θέσεις

ελληνικό νησί
Αφού ξεκαθαρίσει ο οχετός της διαφθοράς της τοπικής αυτοδιοίκησης – με άνοιγμα λογαριασμών – εταιρείες ελεγκτών κ.λ.π., οι δήμοι θα λειτουργούν ως εταιρείες: έσοδα – έξοδα, με ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και με online δημοσιοποίηση της οικονομικής του δραστηριότητας.

Έχουν δικαίωμα να ιδρύουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία οφείλουν να είναι κερδοφόρα όπως όλες οι εταιρείες. Το κράτος παύει να εγγυάται τα δάνειά τους.

Συζητήστε αυτό το άρθρο στο χώρο του Φόρουμ (7 απαντήσεις).

Ζωντανές αναμεταδόσεις

Διαδικτυακές εκπομπές χωρίς τον παραμορφωτικό φακό των ΜΜΕ. Χρειαζόμαστε εθελοντική προσφορά ανθρώπων, χώρων και εξοπλισμού. Όσοι θέλετε να συμβάλλετε με εθελοντική προσφορά εργασίας, χώρων ή/και εξοπλισμού, επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερώστε μας ή αν είστε ήδη χρήστες του site ενσωματωθείτε στην ομάδα εθελοντών για το Web TV.